Klachtenprocedure

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt hiertoe het klachtenformulier downloaden en naar ons opsturen. Uw klacht zal dan binnen vier weken behandeld worden.

Download hier het: Klachtenformulier

Een ingevuld klachtenformulier kunt u opsturen naar:


J.R. Butijn, huisarts
J.H. Knoopstraat 6a
8933GS Leeuwarden

of mailen naar: huisartsbutijn@ezorg.nl

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg  en uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer          088- 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in deze folder vinden:

Folder Klachtenprocedure