Kwaliteitskeurmerk huisartsenzorg

 

Sinds juni 2017 is huisartenspraktijk Butijn een NHG geaccrediteerde praktijk

 

Wat is NHG Praktijkaccreditatie?

NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten.Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.  

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). NHG praktijkaccreditatie heeft dan ook een brede erkenning binnen de gezondheidszorg. De NHG Praktijkaccreditatie (NPA) toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en verbetering doorvoert.  

Wat kunt u van ons verwachten

Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben. Op de website van het NPA vindt u uitgebreide informatie over wat u van ons kunt verwachten. Hieronder staat een korte samenvatting (Bron: NPA).  

De patiënt mag verwachten dat:

Kwaliteit

  • de praktijk huisartsenzorg verleent volgens de actuele stand van inzichten, standaarden en richtlijnen

Personeel

  • iedere praktijkmedewerker de juiste opleiding heeft gevolgd en over de juiste diploma’s beschikt en zich regelmatig bijschoolt;

Hygiëne

  • de huisartsenpraktijk maatregelen heeft genomen om risico’s op overdracht van besmettelijke aandoeningen te beperken

Privacy

  • de huisartsenpraktijk zorgt dat het medisch dossier alleen voor bevoegde personen beschikbaar en toegankelijk is;

Behandelingen

  • de huisartsenpraktijk alle behandelingen laat uitvoeren door bevoegde en bekwame professionals;

Klachten

  • een klacht eenvoudig kan worden ingediend;
  • de huisartsenpraktijk de patiënt informeert over de status en uitkomst van de klachtafhandeling;
  • de huisartsenpraktijk de klacht zo snel mogelijk oplost.